🍃TRÀ CHANH CON CÁ

Brian Tran

Well-known member
Tưng bừng khai trương khuyến mãi 3 ngày duy nhất

MUA 1 TẶNG 1 áp dụng 17.03.2023

MUA 2 TẶNG 1 áp dụng 18.03.2023

MUA 3 TẶNG 1 áp dụng 19.03.2023

📍288 Thống Nhất Mới, P7
☎️ 090. 8668. 908
 

Đính kèm

 • 59ECE3C3-8EA7-4E4C-BA80-2A58B8D2CAB3.jpeg
  59ECE3C3-8EA7-4E4C-BA80-2A58B8D2CAB3.jpeg
  322.2 KB · Xem: 3,408
 • 0022FD7D-258F-47A4-B524-579FA6B900EB.jpeg
  0022FD7D-258F-47A4-B524-579FA6B900EB.jpeg
  381.2 KB · Xem: 197
 • 0792F17D-5608-440E-8DF3-7F9C757B4B4A.jpeg
  0792F17D-5608-440E-8DF3-7F9C757B4B4A.jpeg
  345.9 KB · Xem: 198
 • 5A7C57C6-16ED-475E-8896-17C0E1509715.jpeg
  5A7C57C6-16ED-475E-8896-17C0E1509715.jpeg
  254 KB · Xem: 192
 • 900FA7AF-20B0-4470-A14A-A2E527B9C28A.jpeg
  900FA7AF-20B0-4470-A14A-A2E527B9C28A.jpeg
  316 KB · Xem: 186
 • 3E03B340-747A-434C-AAF8-F5E99D0877EE.jpeg
  3E03B340-747A-434C-AAF8-F5E99D0877EE.jpeg
  311.7 KB · Xem: 179
 • 3414922B-3C9B-4D7A-B9E7-C06EC4921951.jpeg
  3414922B-3C9B-4D7A-B9E7-C06EC4921951.jpeg
  297 KB · Xem: 178
 • 10FFAE32-6E64-4848-8EB5-70BEBBA4CE37.jpeg
  10FFAE32-6E64-4848-8EB5-70BEBBA4CE37.jpeg
  244.5 KB · Xem: 180
 • 2826AD82-0ABE-4C4A-8304-B7DAE5C0410B.jpeg
  2826AD82-0ABE-4C4A-8304-B7DAE5C0410B.jpeg
  510.7 KB · Xem: 179