𝐌𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐦𝐚𝐬

wanhlatui

Active member
𝘼𝙞𝙢𝙚𝙧 𝙘𝙤𝙛𝙛𝙚𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙩𝙚𝙖
Cuối tuần năn nỉ mãi boss mới chịu chụp chung với con sen vài tấm hình.
Một trong những quán mình thích ở Vũng tàu nên cứ có bạn hay ai hỏi nên đi đâu thì mình chỉ đến quán liền. Nằm trong con đường nhỏ những khi bước vào sẽ khiến bạn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đừng bỏ lỡ Aimer dịp lễ Giáng sinh này nhen. 🎄
_____________________
📍: Aimer Coffee & Tea, 31 Ký Con, Vũng Tàu
 

Đính kèm

 • 51AD93B8-F7A7-4CF8-A1A7-106DE8B417A1.jpeg
  51AD93B8-F7A7-4CF8-A1A7-106DE8B417A1.jpeg
  577.7 KB · Xem: 2,626
 • 1E382CE9-4373-4DDE-9A5D-E9C858C5D2D1.jpeg
  1E382CE9-4373-4DDE-9A5D-E9C858C5D2D1.jpeg
  643.6 KB · Xem: 29
 • DAFC3029-79FB-4ECC-AA00-4409AC5ADA6F.jpeg
  DAFC3029-79FB-4ECC-AA00-4409AC5ADA6F.jpeg
  484.6 KB · Xem: 31
 • C1A7EA0A-5B33-4CD9-BD72-20E758A10137.jpeg
  C1A7EA0A-5B33-4CD9-BD72-20E758A10137.jpeg
  486.3 KB · Xem: 30
 • 2A140550-33F7-4EDC-A4BC-93C06191E232.jpeg
  2A140550-33F7-4EDC-A4BC-93C06191E232.jpeg
  548.3 KB · Xem: 29
 • F0E5D095-B065-4F0E-A3E5-A77FBCC373C9.jpeg
  F0E5D095-B065-4F0E-A3E5-A77FBCC373C9.jpeg
  743.7 KB · Xem: 30
 • D14BC3E9-BC01-45C2-BF06-E479C9ECC0C6.jpeg
  D14BC3E9-BC01-45C2-BF06-E479C9ECC0C6.jpeg
  549.4 KB · Xem: 30
 • 7CCF7F01-3F34-4660-98B6-5F4242702471.jpeg
  7CCF7F01-3F34-4660-98B6-5F4242702471.jpeg
  595.7 KB · Xem: 31
 • 5B6711A9-06B3-41FA-BADC-0118479BD7FB.jpeg
  5B6711A9-06B3-41FA-BADC-0118479BD7FB.jpeg
  430.5 KB · Xem: 29
 • 831DF5E4-FAFA-4B16-997E-DF16DB41EA2D.jpeg
  831DF5E4-FAFA-4B16-997E-DF16DB41EA2D.jpeg
  630.1 KB · Xem: 29