курс за екскурзовод
Съюзът на екскурзоводите в България (СЕБ) е учредителната организация, създадена на територията на страната с предназначение обединение, защита и напредък на екскурзоводската дейност.

От 1990 г. до днес броят на привържениците расте до 200, а езиците, на които работят, достигат до 20, в това число: английски, български, френски, гръцки, датски, иврит, испански, италиански, немски, норвежки, полски, португалски, румънски, руски, турски, унгарски, нидерландски, чешки и други.

Организирането на събития с учебна цел за екскурзоводи е сред главните дейности на СЕБ. Курсовете, лекциите, конференциите и семинарите предоставят уникалната възможност за споделяне на ерудиция, начини и впечатляващи преживявания в областта на екскурзоводската професия, захващайки вниманието и подпомагайки за обединението на всеки един от участващите.

СЕБ подпомага комуникацията между екскурзоводите и техните клиенти – туроператори. Това се осъществява чрез непосредствена връзка (списък в официалния сайт на СЕБ) или непряк контакт (с помощта на компетентно лице, реагиращо по телефона и електронната поща на организацията).

Част от екскурзоводите на СЕБ са също и сертифицирани преводачи на чужди езици. Наемането на екскурзоводи и преводачи от СЕБ е възможно чрез граждански и трудови договори, с предоставяне на фактури, както лично от тях, така и през организацията.

СЕБ продължава да привлича нови, мотивирани членове, да предлага условия за надграждане на уменията им и съвършенстване на уменията им като екскурзоводи, да подпомага връзката между екскурзоводите и туристическите фирми.

курсове за екскурзоводи в град софия

=bulguide=